Reserva Online

Hotel La Morera

 
La reserva no es farà fins que no es faci la confirmació.

 

 

VALORACIÓ DE LA RESERVA I POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:

- VALORACIÓ DE LA RESERVA I DEL DIPÒSIT:
En cas de tenir disponibilitat per la seva petició, en la nostra resposta especificarem el valor total de la reserva (generalment amb impostos inclosos) indicant la PAGA I SENYAL que s’haurà de fer en concepte de dipòsit i la resta s’haurà de fer efectiva en el moment d’acabar la seva estada en el Hotel La Morera.
 
En l'acte de la reserva s'ha de dipositar la quantitat de 150,00 euros. No es considera cap plaça com a compromesa en ferm mentre no es faci aquest dipòsit. La confirmació de la reserva s'efectua per correu electrònic o fax, sempre abans de la formalització del contracte i d’acord amb el client.
 
Aquest dipòsit es podrà realitzar mitjançant:
a)    una tarja de crèdit (Visa, Mastercard )
b)    una tarja de dèbit (Visa, Mastercard )
c)    un ingrés o transferència al nostre compte bancari.
 
*És indispensable el prepagament del dipòsit per fer que sigui vàlida i efectiva la reserva.
 
- CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ: 
En tot moment l’usuari pot cancel·lar els serveis sol·licitats tenint dret a la devolució de les quantitats que hagi abonat.
En cas de cancel·lació de la reserva entre els 7 dies (12 dies en temporada alta) i les 48 hores abans de l’inici de la seva estada al Hotel, aquest es quedarà la quantitat donada a compte per una propera estada. A partir de les 48 hores abans de l’inici de l’estada, el dipòsit es perd i només es guardarà a criteri del hotel sempre que no hi hagi perjudici econòmic.
Les despeses que es poguessin originar (comissions de banc, comissions d’entitats de crèdit, correu, etc. ) per fer arribar la devolució total o parcial del dipòsit a un usuari, recauran sempre a compte d’aquest.

En cas de reserva garantitzada mitjançant tarja de crèdit, i no es cancel·li la reserva amb l’antel·lació indicada es carregarà la primera nit.

Reserva Online